Belangrike nommers om te onthou

2020-04-07
Die Redaksie

VF Plus WhatsApp-inligtingslyn : 082 632 5051

NIOS : 011 386 6400

NIOS blitslyn: 082 883 9920

Koronavirusblitslyn: 0800 029 999

Departement van Gesondheid se WhatsApp-inligtingslyn: 0600 123 456

Vroue- en kindergeweld-blitslyn: 0800 150 150

Geslagsgeweld-blitslyn: 0800 428 428

SASSA-navrae: 0800 601 011

Buitensporige prysverhogingsklagtes: 0800 014 880 / 084 743 0000

Uitbuiting van werknemers (van nie-noodsaaklike besighede): 012 337 1997

Nasionale krisislyn: 0861 322 322

Presidensiële blitslyn: 17737

SAPD: 08600 10111

Water- en sanitasieklagtes: 0800 200 200

Fopnuus: fakenewsalert@dtps.gov.za of 067 966 4015

Hulp aan kleinsake-ondernemings: 0860 663 7867

Klagtes teen winkels vir nie-nakoming van regulasies: 012 3371997/Covid19ters@labour.gov.za

WVF (UIF) Blitslyn: 012 337 1997

DIRCO: 012 3511754/1756

SA’ers gestrand in buiteland: 012 3511754/755 Cicc1@dirco.gov.za of Cicc2@dirco.gov.za


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!