VF Plus spreek UNPO toe oor probleme in Suid-Afrika soos onteiening sonder vergoeding

2020-03-11
Die Redaksie

Wouter Wessels, VF Plus-LP, het die afgelope naweek vergaderings van die Onverteenwoordigde Nasies en Volkere Organisasie (UNPO) in Washington DC in Amerika, bygewoon om die organisasie in te lig oor probleme rakende veral minderhede in Suid-Afrika.

Hy het onder meer die beplande wysiging van die Suid-Afrikaanse Grondwet om onteiening van eiendom sonder vergoeding moontlik te maak, onder die aandag van die internasionale gemeenskap gebring.

UNPO se doelstellings as organisasie is die beskerming en bevordering van minderhede en inheemse groepe se regte. Daarom beywer die organisasie hom vir die bevordering van groep- en minderheidsregte asook vir selfbeskikking.

"Die ANC-regering se vergrype ten opsigte van taalregte, rasgegronde wetgewing en die toename en brutaliteit van plaasmoorde en -aanvalle het ook deel van die VF Plus se voorlegging gevorm," sê Wouter Wessels, VF Plus-LP.

 

"Die besoek vorm deel van ʼn deurlopende aksie van die VF Plus om die internasionale gemeenskap oor vergrype in Suid-Afrika in te lig, en is in besonder ook deel van die VF Plus se aksieplan om die regering se planne om die Grondwet te wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, stop te sit."


"Ingevolge dié aksieplan het die party onderneem om onteiening sonder vergoeding te internasionaliseer deur aktiewe skakeling met die Europese Parlement en -regerings, die Verenigde Nasies (VN) en deur die VF Plus se lidmaatskap van UNPO," sê Wessels.

Verteenwoordigers van onder meer Amerika (senator Paul Strauss), Katalonië (Spanje), Tibet, Taiwan, Uyghurs (China), Khmer Krom (Kambodja), Ogoni (Nigerië), Wes Papua (Indonesië) en Wes Balochistan (Pakistan) het die vergadering bygewoon.

WouterWesselsOnteieningSonderVergoedingMinderheidsregteUNPO

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!