Belastingbetalers in Merafong betaal in Julie 2020 meer as R1,5 miljoen aan oortyd wys interne ouditverslag

2021-02-22
Ben van der Berg

‘n Interne ouditverslag wat pas beskikbaar gestel is, wys dat wanbestuur deur departementshoofde van die Merafong-plaaslike munisipaliteit (Carletonville, Fochville, Wedela) veroorsaak het dat die munisipaliteit in Julie 2020 meer as R1,5 miljoen aan oortydvergoeding betaal het.

Dit is R339 540 meer as die toegelate oortydbegroting van die munisipaliteit.

Die VF Plus het hom sterk uitgespreek teen die onbevoegdheid van departementshoofde in die verkeer-, sekuriteit-, vullisverwydering- en water en sanitasie-afdelings wat nie behoorlik beheer oor oortydbetaling uitoefen nie.

Van die werknemers het tot twaalf ure oortyd per dag geëis wat teenstrydig is met die wet op basiese diensvoorwaardes wat voorskryf dat werkers nie meer as drie ure oortyd per dag mag werk nie.

Die geweldige sprong in oortydbetaling in Julie verlede jaar kan deels toegeskryf aan ‘n onwettige staking van twee weke waar sekere werkers gedurende die dag onproduktief was, maar ná ure noodsaaklike dienste verrig het.

Die party is gekant teen onwettige stakings en oortydbetalings kan nie in so ‘n geval goedgekeur word nie.

Die VF Plus het gemaan dat die munisipale-oortydbeleid streng gevolg moet word en departementshoofde wat hul plig versuim om behoorlike beheer uit te oefen, moet aangekla word en indien skuldig bevind, summier afgedank word.

Die munisipaliteit is reeds in ‘n benarde finansiële posisie waar daar feitlik daagliks krag- en wateronderbrekings voorkom weens verouderde infrastruktuur en waar opgraderingswerk agterweë gelaat word. Rioolstortings kom ook gereeld voor.

Twee senior poste, die van munisipale bestuurder en hoofuitvoerende beampte, is reeds vir ʼn jaar vakant en die afwesigheid van permanente senior personeel dra by tot ‘n gebrek aan behoorlike personeelbestuur.

Die oortydbegroting vir Julie 2020 was as volg:

Verkeer- en lisensie : Begroting – R133 333 : Bestee – R174 840
Sekuriteit : Begroting - R44 167 : Bestee – R66 754
Vullisverwydering : Begroting - R441 667 : Bestee – R693 913
Water en sanitasie : Begroting - 554 167 : Bestee – R577 367

Die VF Plus is gekant teen die onreëlmatige aanwending van belastinggeld en ondersteun die interne oudit-verslag wat ongerymdhede in oortydbetaling uitwys. Sonder daadwerklike optrede om dit in die toekoms te voorkom, sal die verslag egter nutteloos wees.


Navrae: 082 671 2302

BenVanDerBergMerafongMunisipaliteitOortydbetaling

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!