Betogings voor kantoor van Noord-Kaap se premier: Frustrasie met swak dienslewering kan weer oorkook

2021-04-15
Dr. Wynand Boshoff

Betogings oor swak dienslewering, veral met betrekking tot watervoorsiening en doeltreffende riolering, is die gevolg van jarelange frustrasie. In 2018 het dit tot ontwrigting en geweld gelei wat vir Kimberley ongekend was. Die gebrek aan vordering sedertdien, kan dieselfde gevolge hê.

Kimberley is in 'n onbenydenswaardige posisie omdat dit ver van waterbronne is en dele van die infrastruktuur meer as 'n eeu oud is. Na die ANC se oorname van die stad, is vir jare daarop gefokus om dienste in Galeshewe en Roodepan gelyk aan Kimberley te bring.

In die proses is sommige installasies oorhaastig gedoen en die hooflyne vir watervoorsiening en rioolverwydering het nie die nodige aandag gekry nie. Teen 2018 was 'n stelselmatige hersiening van die stad se infrastruktuur besig om plaas te vind, maar dit is deur voortdurende brekasies vertraag.

Tot en met 2018 kon die optrede van Sol Plaatje-plaaslike munisipaliteit begryp word: Daar was politieke druk om dienste uit te brei en om ou, verwaarloosde pype te vervang sonder om dienste te onderbreek is baie moeilik. Die gemeenskap se frustrasies was dus verstaanbaar. Die nadraai daarvan is egter 'n selfgemaakte ramp.

In 'n poging om self polities te oorleef, het die destydse burgemeester, mnr. Mangaliso Matika, die skuld op die munisipale bestuurder, mnr. Goolam Akharwaray, gepak en hom geskors. Verder is finansiële toegewings gemaak wat gemeenskapslede moes paai, maar vir munisipale bestuur 'n krisis geskep het.

Die rampspoedige gevolge van Matika se optrede het daartoe gelei dat hy uiteindelik as burgemeester verwyder is, maar na die 2019-verkiesing is hy met die pos as adjunk-speaker in die provinsiale wetgewer beloon.

Daar is gerugte dat Matika vanuit sy nuwe posisie voortgaan om Sol Plaatje te dikteer, maar dit is moeilik om te bewys. Tog is dit duidelik dat sy swak prestasie in een posisie tot ‘n aanstelling in 'n hoër posisie gelei het.

Met sy bewindsaanvaarding in 2019 - en herhaaldelik daarna - het die premier, dr. Zamani Saul, beloof dat water, elektrisiteit, riool en paaie in Kimberley herstel sou word. Die provinsiale regering sou daarvoor sorg indien die munisipaliteit nie slaag nie. Dit is waarom vandag se betogings voor sy kantoor plaasvind.

Die vraag is of dr. Saul nou al besef dat kaderontplooiing in die pad van sy groot ideale vir die provinsie staan.

Tans is die uitdaging nie net om dienste te verskaf nie. Dit is om swak dienste te vervang met verlaagde inkomste en 'n gemeenskap wat geduld verloor.

Kimberley en die Sol Plaatje-munisipaliteit bevat alleen byna 'n kwart van die Noord-Kaapse bevolking. In belang van die hele provinsie moet kaderontplooiing in hierdie stad met meriete-aanstellings vervang word.RioolDrWynandBoshoffSolPlaatjeKimberleyBetogings

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!