Strenger regstelaksiewet word gestop

2021-09-09
Heloïse Denner

(Parlementêre debat: Wysigingswetsontwerp op Gelyke Indiensneming)

Die Wysigingswetsontwerp op Gelyke Indiensneming wat vandag in die parlement ter tafel gelê is vir stemming, is vir eers gestop. Opposisiepartye wat nie met die wetswysiging saamstem nie, het in ʼn gekoördineerde poging die Nasionale Vergadering verlaat met die gevolg dat die ANC nie die nodige kworum gehad het om die wet deur te druk nie.

Die VF Plus is ten sterkste gekant teen kosmetiese transformasieteikens en beperkende arbeidswetgewing wat sektorale teikens daarstel om transformasie op ʼn kunsmatige wyse tot nadeel van ekonomiese groei en werkskepping af te dwing.

Die voorgestelde wysigingswetsontwerp sal aan die minister van arbeid en werkskepping die mag gee om sektorale rasgebaseerde teikens vas te stel.

Vrywillige voldoening aan billike indiensnemingsteikens deur privaatsektorwerkgewers sal ingevolge die wetswysiging nie meer van toepassing wees nie en strenger voldoening deur middel van sertifikate, soos deur die departement uitgereik, sal afgedwing word.

Dit is die VF Plus se standpunt dat die arbeidsmark tans oorgereguleer word. Wetgewing soos die Nasionale Minimumloon, die arbitrêre uitbreiding van onbillike kollektiewe bedingingsooreenkomste en wetgewing soos hierdie wetsontwerp is teenproduktief en ʼn groot struikelblok vir werkskepping.

Hierdie beleid, tesame met ander mislukkings soos die land se onderwysstelsel, is besig om die ekonomie te vernietig en die meerderheid Suid-Afrikaners van die arbeidsmark uit te sluit. Dit is soos ʼn pleister op ʼn gapende kopwond. 

RegstellendeAksieHeloiseDennerWysigingswetsontwerpOpGelykeIndiensneming

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!