Erfenisdag: Almal in Suid-Afrika se erfenis moet gerespekteer word

2019-09-23
Die Redaksie

"Suid-Afrika is in ʼn unieke posisie wat erfenis aanbetref, juis vanweë sy groot verskeidenheid mense, kulture en tale. Dit word goed geïllustreer deur die feit dat die land elf amptelike tale het," sê Pieter Groenewald, VF Plus-leier.

"Saam met hierdie ryke erfenis kom ook groot uitdagings aan die gemeenskappe van die land om mekaar se verskille en in die besonder hul kultuurverskille te respekteer en vir die regering om hieraan erkenning te gee.

In ʼn diverse samelewing soos in Suid-Afrika is dit belangrik dat mense van die onderskeie kultuurgroepe erkenning moet gee aan ander se nalatenskap en gebruike. Een groep moet nie probeer om sy eie gebruike en standpunte op ʼn ander af te dwing nie.

 

"Die doel en betekenis van Erfenisdag is juis om die klem te laat val op hierdie verskeidenheid kulture en om erkenning te gee aan elkeen om sodoende nasiebou te bevorder."

 

"Onder ʼn ANC-regering gebeur dit ongelukkig nie. Daar is ʼn groot aanslag teen Afrikaans wat nie net die taal van die Afrikaner is nie, maar ook van die meerderheid bruinmense en sowat 800 000 swartes.

"Taal is ʼn belangrike aspek van erfenis en definieer ʼn volk tot ʼn groot mate. Dit is ‘n samebindende faktor vir mense wat in hul eie moedertaal bid, werk en sosiaal verkeer. Moedertaal is die gom wat ʼn gemeenskap aan mekaar bind.

 

"Die ANC-regering lewer net ʼn lippediens aangaande respek vir die onderskeie kulture en oor die belangrikheid van Erfenisdag aangesien dit in die praktyk nie nagekom word nie."

 

"Die Afrikaner het deur die geskiedenis heen bewys hy het altyd ʼn groot bydrae gelewer in die opbou van die land en hy is bereid om hierdie erfenis voort te sit.

"Die regering moet nogtans daarvan kennis neem dat die Afrikaner sal opstaan vir sy regte soos die handhawing van sy taal soos by universiteite waar Afrikaanssprekers die volste reg het om universiteite van hul taal te hê.

"Hierdie aanspraak moet erken word, want dit is geldig. Dit sal ʼn groot bydrae lewer tot nasiebou in Suid-Afrika," sê Groenewald.

PieterGroenewald

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!