Plan vir munisipaliteite

Die VF Plus se konkrete agtpunt-plan vir die verbetering van munisipale bestuur en dienslewering kan soos volg saamgevat word:


1. Stop die aanstellings van amptenare wat nie op meriete is nie en stel die beste persoon vir die werk aan – ongeag velkleur, stop rassediskriminasie en fokus so op ʼn beter toekoms vir almal. Plaas ʼn onmiddellike moratorium op Regstellende Aksie-aanstellings met betrekking tot skaars vaardighede en poste wat vir langer as 90 dae vakant is.


2. Desentraliseer plaaslike regerings en wentel mag af na so na as moontlik aan die gemeenskap deur sub-rade en kleiner munisipaliteite.


3. Koester en respekteer diversiteit en stop die onnodige verandering van plek- en straatname. Bevorder veeltaligheid in raadsvergaderings.


4. Hef billike belastings en tariewe en stop onbillike verhogings.

 

5. Skep ʼn gunstige omgewing vir die privaatsektor om ekonomie se groei te stimuleer en volhoubare werksgeleenthede te skep – veral deur die skep van vryhandel-sones.

 

6. Bevorder goeie morele waardes.


7. Tree as die magsbalans binne veelpartyregerings op en veg vir die regte van VF Plus-kiesers binne sodanige regerings.


8. Tree as effektiewe waghonde ten opsigte van wanbestuur, korrupsie, onbevoegdheid, ens. op en vervul ʼn dinamiese gestruktureerde opposisierol.


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!